Politica de confidentialitate

INSIGRA SRL. Cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai paginii de facebook Insigra Therm sau al website-ului http://www.insigra.ro clienți, potențiali clienți, angajați, foști angajați, în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website ului http://www.insigra.ro paginii de facebook Insigra Therm ,dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal) vă rugăm să nu utilizați site-urile http://www.insigra.ro si / sau pagina de facebook aferente.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date SC Insigra SRL, administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor noastre.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
INSIGRA SRL.colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

A. Activități comerciale de vânzare, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de bunuri sau servicii.
B. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor Insigra SRL desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de bunuri/ servicii și comportamentului consumatorului.
C. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul http://www.insigra.ro/ro/
 • Pentru a raspunde solicitarilor dumneavoastra;nume, prenume, e-mail,numar de telefon,
 • Pentru activități comerciale de vânzări de bunuri, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, administrarea conturilor clienților.
 • Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor INSIGRA, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative).
 • În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
  Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal( contract vanzare cumparare imobil), seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate in vederea incheierii antecontractelor / contractelor de vanzare- cumparare,la punctul de lucru și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru Insigra SRL să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.

3. Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC Insigra SRL, poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
– partenerilor contractuali ai INSIGRA SRL ,companii cu care se află în relații de parteneriat, realizat numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.
– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare, birou notarial sau alte servicii), inclusiv entități care asistă Insigra SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
Datele înregistrate de SC INSIGRA SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopurile prezentate mai sus.

4. Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
 • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
 • de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
 • de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
 • la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către Insigra SRL prin accesarea formularului de contact de pe website sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: Loc. Bod, Str. Venus Nr. 9B, Cod postal 507015, Brasov sau de e-mail adresa de e-mail insigragdpr@yahoo.com.

5. Prevederi speciale legate de minori

Persoanelor sub 18 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul http://insigra.ro , ori participarea la concursuri sau campanii ,decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

6. Durata prelucrării datelor

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul   European nr. 679/2016.
De asemenea, SC INSIGRA SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

7. Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document. Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor,SC Insigra SRL nu își asumă nicio responsabilitate.

Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

Când navigați pe acest site, modulele cookie și alte tehnologii colectează date pentru a vă îmbunătăți experiența și a personaliza conținutul și publicitatea pe care le vedeți. Vizitați Politica privind cookies si Politica de confidențialitate (actualizată 5/25/18) pentru a afla mai multe despre datele pe care le folosim noi și partenerii noștri pe site. Făcând clic pe butonul "Inteleg și sunt de acord" sau continuând să utilizați site-ul, sunteți de acord cu această utilizare a modulelor cookie și a datelor.

Inteleg și sunt de acord